Hem   |   Om företaget   |   Produkter & tjänster   |   Vad gör en tandhygienist?   |   Länkar   |   Kontakt

Vad gör en tandhygienist?

Målet för all tandvård är en god munhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär bl a att den skall vara av god kvalitet och att stor vikt lägges vid förebyggande åtgärder.

Tandhygienisten är en legitimerad yrkesutövare som arbetar med förebyggande tandvård. Genom sitt munhälsoarbete som omfattar alla åldersgrupper från spädbarn till åldringar samt patienter med sjukdom eller handikapp, har tandhygienisten en framträdande roll i modern tandvård såväl inom folktandvård, privat tandvård eller via egen mottagning.

Undersökning

En undersökning inkluderar registrering av karies- och parodontit, saliv- och bakterieprover, röntgentagning samt frågor som berör allmänna uppgifter om Din hälsa. Dessutom undersöks slemhinna och bettförhållande och eventuella avvikelser från det normala rapporteras vidare till tandläkare. Vid behov utförs även kostutredning.

Munhälsoinformation

Tandhygienisten erbjuder individuell information och instruktion om hur Du på bästa sätt kan behålla en frisk mun och ett friskt tandkött. Genom regelbundna munhälsokontroller och råd om hur just Du ska kunna behålla en god munhälsa livet ut, stödjer tandhygienisten Dig i Din egenvård.

Tandstensborttagning, puts och polering

Tandhygienisten är en viktig länk när det gäller att främja munhälsa, att förebygga sjukdom i munhålan och att förhindra fortsatt sjukdomsutveckling. Men naturligtvis tar tandhygienisten också bort tandsten och missfärgningar, putsar och polerar tänder och fyllningar när det behövs. Tandhygienisten utför också behandling av känsliga tandhalsar. Vid behov av smärtlindring kan tandhygienisten erbjuda detta i form av avslappning och lokalbedövning.

Övriga behandlingar

Exempel på övriga behandlingar hos tandhygienist är fluorbehandling i alla dess former för att stärka tänderna, lokal behandling med antibmikrobiellt medel, fissurförsegling av nyuppkomna kindtänder, provisoriska fyllningar m.m. Tandhygienisten har receptförskrivningsrätt av fluorpreparat, vissa antimikrobiella och smärtstillande medel.

Utåtriktad och hälsofrämjande verksamhet

Många tandhygienister arbetar med utåtriktad och hälsofrämjande verksamhet genom information och undervisning i skolor till barn i olika åldrar samt på mödra- och barnavårdscentraler. Ytterligare ett exempel på hälsofrämjande verksamhet är tandhygienistens arbete med tobaksförebyggande åtgärder.

Tandhygienisten arbetar också med uppsökande verksamhet, där vissa äldre och funktionshindrade i kommunernas särskilda boendeformer erbjuds en kostnadsfri munhälsobedömning.

Kontakt

Tel: 0280-109 06
E-post: annmarinilsson@live.se

Öppettider:
 
Vardagar   10.00-18.00
Lunch       13.30-14.00

Tandhälsan | Copyright © 2009

Nyheter
 
2009-10-05
Välkommen till vår nya hemsida!